Tag Archives: shafiyah abdul mutholib

Shafiyah, Sang Pemberani di Medan Tempur

Suatu hari, Rasulullah SAW mengumpulkan keturunan Bani Abdul Muththalib di sebuah rumah. Lalu beliau mengajak mereka masuk Islam, “Hai Fathimah binti Muhammad! Hai Shafiyah binti Abdul Muththalib! Hai Bani Abdul Muththalib! Aku tidak dibekali Allah untuk kalian, kecuali mengajak kalian beriman kepada Allah dan mempercayai kerasulanku.” Ajakan Rasulullah itu tak …

Read More »
Translate »