Tag Archives: Ahnaf bin Qais

Ahnaf bin Qais Sosok Muda yang Cerdas

SUARA MASJID–Semasa awal khilafah Umar bin Khaththab, tokoh kaum Bani Tamim, Ahnaf bin Qais berlomba untuk menjadi syahid di meda tempur. Di bawah pimpinan Utbah bin Ghazwan, mereka hendak menghadapi Persia, berjihad fi sabilillah dan mengharapkan mardhatillah. Suatu hari Utbah menerima surat dari Umar bin Khaththab meminta agar dikirim sepuluh …

Read More »
Translate »