Sahabat Rasul

Abdullah bin Salam Tanggalkan Pendeta Memilih Islam

Husen bin Salam demikian nama sebelum masuk Islam, ketika bersyahadat di depan Rasulullah, Rasulullah menggati namanya menjadi Abdullah bin Salam. Sebelumnya, Abdullah adalah Kepala Pendeta Yahudi di Madinah. Husen sebelum masuk Islam adalah sosok yang jujur dana dihormati. Ia banyak pergunakan waktunya untuk belajar dan ibadah di sinagog Yahudi. Ia …

Read More »

Shafiyah, Sang Pemberani di Medan Tempur

Suatu hari, Rasulullah SAW mengumpulkan keturunan Bani Abdul Muththalib di sebuah rumah. Lalu beliau mengajak mereka masuk Islam, “Hai Fathimah binti Muhammad! Hai Shafiyah binti Abdul Muththalib! Hai Bani Abdul Muththalib! Aku tidak dibekali Allah untuk kalian, kecuali mengajak kalian beriman kepada Allah dan mempercayai kerasulanku.” Ajakan Rasulullah itu tak …

Read More »

Zaid Ibn Haritsah, Namanya Terukir dalam Al-Qur’an

Rasulullah berdiri tegap di hadapan pasukan tempur kaum Muslimin yang berjumlah 3000 orang. Mereka bersiap-siap melawan tentara Romawi yang berjumlah 200 ribu orang dalam perang Muktah. “Kalian semua berada di bawah pimpinan Zaid ibn Haritsah!” sabda Rasulullah lantang. Beliau memang sangat mempercayai kemampuan pemuda yang jujur, berjiwa besar, lembut hati, …

Read More »

Khubaib ibn ‘Adi Syahid di Kayu Salib

Di tengah pertemputan perang Badar, Khubaib ibn ‘Adi sangat gigih membela Islam, ia laskar jihad yang tak takut mati. Beberapa tokoh quraisy mati ditangannya dalam pertempuran pada bulan Ramadhan. Pasca perang, Khubaib menerima tugas dari Nabi Muhammad saw untuk menyelidiki rencana-rencana yang akan dilakukan kaum kafir Quraisy. Bersama ‘Ashim ibn …

Read More »

Urwah bin az-Zubair, Allah Menguji dengan Satu Kaki

Saat kakinya digergaji karena penyakit, ia sengaja tak memakai obat bius. Ia relakan kakinya dipotong secara langsung, ia ingin merasakan jika salah satu anggota tubuhnya diambil untuk melihat kebesaran Allah. Urwah bin az-Zubair memiliki nama asli Abu Muhammad Urwah bin Zubair bin al-Awwam al-Quraisy. Ia dilahirkan setahun sebelum berakhirnya kekhilafahan …

Read More »

Salma, Istri Panglima Perang yang Ahli Strategi

Salma binti Khashafah, ia salah seorang wanita terhormat di masa tabi’in, Salma hidup di masa perluasan Islam yang pertama. Berbagai medan laga pernah ia ikuti, selain menolong para pejuang yang terluka, ia kerap memberikan ide cemerlang mengatur strategi perang melawan kaum musyrik. Salma adalah istri seorang sahabat terkcnal al-Mutsanna bin …

Read More »

Arasy Bergetar Saat Saad Wafat

Saad bin Muadz seorang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Saad masuk Islam pada usianya yang ke-31 tahun melalui dakwah yang disampaikan Mush’ab bin Umair, utusan Rasulullah SAW ke Yatsrib/ Madinah. Berita masuknya Saad menjadi Muslim didengar suku Bani Abdil Asyal, maka saat itu juga seluruh Bani Asyal mengikrarkan diri …

Read More »
Translate »